Velg merke
Velg modell

Antec Norge streber etter å kun levere produkter av svært høy kvalitet. Produktene er nye utvalgt for å kunne innfri våre krav om høy ytelse, funksjonalitet, design og ikke minst solid kvalitet.

Antec - Pleie av edelstål
I produksjon bruker Antec kun materialet av svært høy kvalitet. Til tross for nøye valg av høyverdig material er våre edelstålprodukter med høyglanspolert overflate og polerte sveisesømmer ikke fritatt for miljøpåvirkninger.

Med hensyn til begrepet "Edelstål“ eksisterer det dessverre en utbredt begrepsforvirring. Begrepene edelstål, krom, V2A, V4A, niro osv. blir ofte blandet sammen. Det er også en utbredt mening at edelstål prinsipielt er antimagnetisk og at de ikke kan ruste. Denne påstand stemmer ikke i alle tilfeller. Avhengig av bruksområde skal det brukes forskjellige legeringer.

Til tross for omsorgsfull bearbeiding kan det ikke unngås at f.eks. sveisesømmene på frontbøyler utsettes for ytre skader. Overflatespenninger i materialet gjør at dette området er spesielt utsatt.

Regelmessig pleie reduserer imidlertid risikoen betraktelig, og garanterer en optimal verdibevaring og optisk utseende. I motsatt fall kan blindflekker oppstå, og i ekstreme tilfeller rustdannelse på overflaten.

Hvis det en gang skulle oppstå små korrosjonsflater, dreier det seg som oftest om såkalt ”flyverust” som påvirker komponenten. Den dannes når andre metalliske partikler (f.eks. metallpartikler fra eksosanlegg eller bremser) fester seg på edelstålet og langsomt ”biter" seg fast. Utilstrekkelig pleie fremskynder denne prosess.

Skader på overflaten kan poleres bort med en politur eller med en fin slipe- og polerpasta.

Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at vår garanti kun gjelder hvis den nødvendige pleie beviselig er gjennomført!

  • Om Antec

    Antec er Europas ledende produsent av EU-godkjente kufangere, lyktebøyler, stigtrinn, veltebøyler og mange flere kvalitetsprodukter laget av syrefast høyglanspolert stål. Antec Norge er i dag totalleverandør av slike produkter, samt ekstralys, varsellys og arbeidslys til bilbransjen, og har i dag over 500 bilforhandlere i vårt kunderegister.

  • Kart